PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OBSŁUGA KADR I PŁAC

Usługi księgowe Warszawa

Firma Influx została założona 2007 roku. Właścicielka posiada duże doświadczenie zdobyte pracując dużym międzynarodowym biurze rachunkowym, jak również w wewnętrznych strukturach firm.

Uprawnienia:

  • Licencja Ministerstwa Finansów nr 5948/2004
  • Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Polisa - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.